પ્રોગ્રામ્સ

આઈએચબી મીટ

આ એવા ગ્રાહકોના મોટા જૂથને પૂરી કરે છે જેમણે પોતાનું મકાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે અથવા આવું કરવાનું પ્રારંભ કરે છે. ઉદ્દેશ એ છે કે બાંધકામ સાથે સંકળાયેલી મુશ્કેલીઓ, અર્થવ્યવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે અસરકારક આયોજન અને આખરે કોઈ પણ સમયને કાબૂ કર્યા વગર ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી સાથે મજબૂત અને ટકાઉ ઘરનું નિર્માણ, તેમાં સંકળાયેલી મુશ્કેલીઓ પર આઇએચબીને જ્lાન આપવું. તેઓને અલ્ટ્રાટેક પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ વૈકલ્પિક ઉત્પાદનો વિશે અને અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ કાઉન્ટર્સ સાથે ઉપલબ્ધ એલાયડ પ્રોડક્ટ્સ વિશે પણ સમજાવવામાં આવ્યા છે. બાંધકામ, સામગ્રીની ગુણવત્તા, અનુસરીને યોગ્ય બાંધકામ પદ્ધતિ, અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ અને તેનાથી જોડાયેલા ઉત્પાદનોના આયોજન અંગે બે કલાકની રજૂઆત કરવામાં આવી છે, ત્યારબાદ વધુ સ્પષ્ટતા લાવવા શ્રોતાઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવશે.

કાઉન્ટર મીટ

આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય બાંધકામના આયોજન અને દેખરેખ માટે IHB ને શિક્ષિત કરવાનો છે. IHB ના એક નાનકડા જૂથ કે જેમણે તેમનું ઘર બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે અને નાના કોન્ટ્રાક્ટરોને દુકાનમાં આમંત્રિત કરવામાં આવે છે અને તેમની સમક્ષ બાંધકામના આયોજન, સામગ્રીની ગુણવત્તા અને બાંધકામની સાચી પદ્ધતિ વિશે રજૂઆત કરવામાં આવે છે. આ IHBs અને કોન્ટ્રાક્ટરોને બાંધકામની કિંમત પર આર્થિક મદદ કરે છે, સમયસર પૂર્ણ થાય છે અને અસરકારક દેખરેખ દ્વારા ગુણવત્તાયુક્ત બાંધકામ સુનિશ્ચિત કરે છે. સંબંધિત તકનીકી સાહિત્ય ગ્રાહકોને વિતરિત કરવામાં આવે છે.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...