ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳು

    *ಕಟ್ಟಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕು. * ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. * ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಇಡಬಹುದು.

Bathrooms Toilets

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...