ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಶಯನಕೋಣೆ

    *ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಡದ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ) ವಾಸಿಸಬೇಕು. * ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. * ವಯಸ್ಕರು ಮಲಗುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. * ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಮುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.  * ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. * ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

Master Bedroom

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...