Listing Information

Equity Shares


The BSE Limited, Mumbai, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 023.


National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Global Depository Receipts (GDRS)

Luxembourg Stock Exchange, SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, 11, av de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

  (352) 47 79 36 - 1

 (352) 47 32 98

Stock Code

Bombay Stock Exchange 532538
National Stock Exchange ULTRACEMCO
Reuters ULTC.BO
Bloomberg UTICEM IS
144A GDS US90403E1038
Level 1 GDS US90403E2028

संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध नाव प्रविष्ट करा
वैध नंबर प्रविष्ट करा
वैध पिनकोड प्रविष्ट करा
वैध श्रेणी प्रविष्ट करा
वैध उपश्रेणी प्रविष्ट करा

हे प्रपत्र सादर करून तुम्ही अल्ट्राटेकला तुमच्याशी संपर्क साधण्यास प्राधिकृत करीत आहात

कृपया पुढे जाण्यासाठी या बॉक्सला चेक करा