वास्तुटिप्स

स्वयंपाकघर

    •  स्वयंपाकघर दक्षिण-पूर्वेला असले पाहिजे. किचनसाठी उत्तर-पश्चिम हा दुसरा पर्याय आहे.
    • स्वयंपाक करताना व्यक्तीचे तोंड पूर्वेला असावे.
    • मायक्रोवेव्ह ओव्हन आणि गॅस स्टोव्ह दक्षिण-पूर्वेकडच्या कोप-यांकडे असावेत. 
    • धुण्याचे सिंक किचनच्या उत्तर-पूर्व कोप-यात असावे.
Kitchen

डिसकलमेर

ही माहिती वास्तूची मूलभूत समज देते. जर एखादा भूखंड किंवा बांधकाम येथे नमूद केलेल्या वास्तू तत्त्वांचे पालन करत नसेल, तर दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना/दुरुस्त्या शोधण्यासाठी वास्तु तज्ञाचा सल्ला घेतला जाऊ शकतो. हे सामान्य माहितीसाठी आहे, ज्यांना वास्तूमध्ये स्वारस्य आहे, हे कंपनीने कोणत्याही शिफारशी म्हणून समजू नये.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...