వాస్తు సూచనలు

పిల్లల గది అతిథి గదులు

    *పిల్లల పడకగది పశ్చిమ, ఉత్తరం లేదా తూర్పున ఉంటుంది. * పిల్లలు తమ తలని తూర్పు వైపు ఉంచాలి, ఇది వారి జ్ఞానం మరియు జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. ఇది ఎప్పుడూ ఉత్తరం వైపు ఉండకూడదు. * అధ్యయన పట్టిక ఉత్తర లేదా తూర్పు గోడల వద్ద ఉండాలి. * అతిథి గది వాయువ్య దిశలో ఉండాలి.

పిల్లల గది అతిథి గదులు

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...