వాస్తు సూచనలు

లివింగ్ రూమ్

    * లివింగ్ రూమ్ ఈశాన్య దిశలో ఈశాన్య మరియు తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ఇళ్లకు, వాయువ్య దిశలో పడమర వైపు ఉన్న ఇళ్లకు ఉండాలి. దక్షిణ దిశగా ఉన్న ఇళ్లకు, ఇది ఆగ్నేయంలో ఉండవచ్చు. * సాధ్యమైనంతవరకు, బహిర్గతమైన కిరణాలను నివారించాలి. అనివార్యమైతే, పుంజం దగ్గర లేదా కింద కూర్చోవడం మానుకోండి.

లివింగ్ రూమ్

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...