వాస్తు సూచనలు

పెద్ద పడక గది

    *మాస్టర్ బెడ్‌రూమ్ భవనం యొక్క నైరుతిలో ఉండాలి, దీనిని ఇంటి యజమాని (కుటుంబ అధిపతి) ఆక్రమించాలి. * బహుళ అంతస్తుల భవనం విషయంలో, కుటుంబ అధిపతి పై అంతస్తులో నైరుతి మూలలో ఉన్న గదిని ఆక్రమించాలి. * పెద్దలకు తల ఉంచడం దక్షిణంగా ఉండాలి, పడమటి వైపు తల ఉంచడం మంచిది. ఇది ఎప్పుడూ ఉత్తరం వైపు ఉండకూడదు. * ఏ గదిలోనైనా కిరణాల క్రింద పడకలు ఉంచడం మానుకోండి * వార్డ్రోబ్‌లను దక్షిణ మరియు పడమర గోడలకు పరిష్కరించవచ్చు. వాయువ్య లేదా నైరుతి మూలల్లో ఉండటం మంచిది. * నగదు & ఆభరణాలున్న సేఫ్ నైరుతి మూలలో తలుపు ఉత్తరం వైపు తెరిచే విధంగా ఉండాలి

పెద్ద పడక గది

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...