వాస్తు సూచనలు

వీధి షూలస్

     

  •  వీధి షూలాస్ అనేది రహదారిని ప్లాట్లు తాకిన పరిస్థితి. కొన్ని వీధి షూలాస్ పాజిటివ్ ఎనర్జీని, మరికొన్ని నెగటివ్ ఎనర్జీని తెస్తాయి.
  • ఈశాన్యానికి ఉత్తరాన, ఈశాన్యానికి తూర్పున ఉన్న వీధి షూలాస్ ఉత్తమమైనవిగా భావిస్తారు; ఆగ్నేయానికి దక్షిణాన, వాయువ్యానికి పడమర మితంగా పరిగణించబడుతుంది.
  •  

వీధి షూలస్

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...