వాస్తు సూచనలు

నీటి వనరులు

     

  • నీటి వనరును ఉత్తరం లేదా ఈశాన్యంలో ఉంచాలి.
  • ఆ వైపు నీరు దొరికితే తూర్పు, పశ్చిమ వైపులను ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించవచ్చు.
  • ప్లాట్లు మరియు భవనం యొక్క మూలల్లో కలిసే రేఖకు దూరంగా ఈశాన్య మూలలో బోర్ తవ్వాలి. ప్లాట్ యొక్క ఉత్తరం వైపున కూడా దీనిని తవ్వవచ్చు.
  • ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు భవనం యొక్క నైరుతి మూలలో ఉండాలి.
  •  

నీటి వనరులు

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...