0

ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Location and Area

ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ

ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಯುಬಿಎಸ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು

ಲೊಕೇಟರ್‌

ಒಪ್ಪಂದ

ಲೊಕೇಟರ್‌

ಡೀಲರ್‌

ಲೊಕೇಟರ್‌

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ - ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್‌ ಬೆಲೆಯ ಅಂದಾಜಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ನಮ್ಮ ಯುಬಿಎಸ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

*ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸಲ್ಯೂಶನ್ಸ್‌ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

**ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಣದ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.  


Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further